Hout wordt gezien als een goedkope, hernieuwbare energiebron, maar bij de verbranding komen roet en fijnstof vrij die schadelijk zijn voor je gezondheid en de luchtkwaliteit. Moeten we in de toekomst houtverbranding vermijden? En is duurzaam (bij)verwarmen met hout sowieso nog mogelijk? 

Om een antwoord te bieden op dergelijke vragen organiseert MOW in samenwerking met Logo Gezond+ tweemaal een infoavond rond houtstook: een keer in Ronse en een keer in Zwalm. Alle geïnteresseerden zijn welkom op deze infoavonden.

Wanneer?

Maandagavond 16 oktober. Verwelkoming vanaf 19.00 u, start om 19.15 u. 

Waar? 

Derde verdieping van CC De Brouwerij, Priestersstraat 13, 9600 Ronse

Prijs? 

Gratis! 

Inschrijving? 

Vul het Google Formulier in om je in te schrijven.