Hout wordt gezien als een goedkope, hernieuwbare energiebron, maar bij de verbranding komen roet en fijnstof vrij die schadelijk zijn voor je gezondheid en de luchtkwaliteit. Moeten we in de toekomst houtverbranding vermijden? En is duurzaam (bij)verwarmen met hout sowieso nog mogelijk? 

Om een antwoord te bieden op dergelijke vragen organiseert MOW in samenwerking met Logo Gezond+ twee infoavonden rond houtstook: een eerste in Ronse (die vond plaats op 16 oktober) en een tweede in Zwalm. Alle geïnteresseerden zijn welkom op deze infoavonden.

Wanneer?

Dinsdagavond 24 oktober. Verwelkoming vanaf 19.00 u, start om 19.15 u. 

Waar? 

Parochiaal Centrum 'De Zwaluw', Decoenestraat 12, Munkzwalm

Prijs? 

Gratis! 

Inschrijving? 

Vul het Google Formulier in om je in te schrijven.