LETS, wat is dat?

Bij LETS kan je diensten en goederen uitwisselen met mensen uit de buurt. Je betaalt niet met geld maar met een eigen munt-eenheid: “ietskes”. 

Het is ook plezant en je leert er veel mensen mee kennen uit je omgeving. Meer weten? De infoavond gaat door bij: 

Milieufront Omer Wattez vzw, Dijkstraat 75, in Oudenaarde: 

- op maandag 10 oktober 2022, van 20.00 tot 21.30 uur

Gratis toegang - Een drankje kan bij MOW verkregen worden aan een democratische prijs.

Inschrijven is verplicht: info@milieufrontomerwattez.be