OMW OMW

DANKZIJ JOU

blijft onze streek even mooi

Schrijf je lidgeld over op BE93 5230 8018 9167 van Milieufront Omer Wattez vzw, Dijkstraat 75, 9700 Oudenaarde, met vermelding 'lidmaatschap + naam/namen + adres'.

  • Gezinslidmaatschap: € 15. Vermeld op je overschrijving de namen van alle gezinsleden in het mededelingenvak.

  • Individueel lidmaatschap: € 12.

  • Promolidmaatschap voor gezinnen: € 25. Bovenop het lidmaatschap krijg je onze twee wandelkaarten ter waarde van € 20.

  • Gift: fiscaal aftrekbaar vanaf € 40.

Of klik hier voor een domiciliëringsformulier en stuur dit ingevuld terug naar info@milieufrontomerwattez.be of Milieufront Omer Wattez vzw, Dijkstraat 75, 9700 Oudenaarde.