OMW OMW

DANKZIJ JOU

blijft onze streek even mooi

Schrijf je lidgeld over op BE84 9796 1861 3259 van Milieufront Omer Wattez vzw, Dijkstraat 75, 9700 Oudenaarde, met vermelding 'lidmaatschap + naam/namen + adres'.

OPGELET: geef bij een promolidmaatschap duidelijk aan of je voor promo 1 of 2 kiest.

  • Gezinslidmaatschap: € 15. Vermeld op je overschrijving de namen van alle gezinsleden in het mededelingenvak.

  • Individueel lidmaatschap: € 12.

  • Promo 1: € 25 (+ € 7 verzendingskosten). Bovenop het lidmaatschap krijg je onze wandelgids De Vlaamse Ardennen aan je voeten .

  • Promo 2: € 25 (+ € 4,5 verzendingskosten). Bovenop het lidmaatschap krijg je onze  twee wandelkaarten ter waarde van € 20.
  • Gift: fiscaal aftrekbaar vanaf € 40. Vermeld 'gift' en je rijksregisternummer in de overschrijving.

VERMIJD VERZENDINGSKOSTEN en haal je wandelgids of wandelkaarten op aan het secretariaat van MOW of tijdens een van onze activiteiten. Stuur een e-mail naar info@milieufrontomerwattez.be of bel naar 0476/17.07.67 om je keuze door te geven.

Of klik hier voor een domiciliëringsformulier en stuur dit ingevuld terug naar info@milieufrontomerwattez.be of Milieufront Omer Wattez vzw, Dijkstraat 75, 9700 Oudenaarde.

Elk lidmaatschap is geldig tot het einde van het kalenderjaar. Word je na september lid? Dan geldt het lidmaatschap tot het einde van het daaropvolgend kalenderjaar.