Burgercomité Geen Streep door Ronse

In 2013 kreeg Ronse het nieuws te horen dat de N60 doorgetrokken zou worden via een tracé met viaducten over de Schavaart, een pittoreske, groene buurt. Dankzij een gezamenlijke inspanning van burgers verenigd in het actiecomité Geen Streep Door Ronse en vele andere belanghebbenden en natuurverenigingen sneuvelde dit plan voor de Raad van State.

Tekst: Geen Streep door Ronse   Foto: Robin Vanheuverswyn

Het project Rond Ronse nam de draad enkele jaren geleden weer op en nodigde iedereen uit aan tafel om mee te denken over verkeer en mobiliteit in de Vlaamse Ardennen. Het resultaat van al deze arbeid ligt nu op tafel bij minister Lydia Peeters en de Vlaamse Regering. Het is al een hele tijd stil. Wat zal er beslist worden?

Visie op Ronse

Het burgercomité Geen Streep Door Ronse heeft loyaal deelgenomen aan de tafelgesprekken, maar kijkt met argwaan naar de uitkomst van het proces. Er worden nog drie opties naar voor geschoven. Twee tracés die via een tunnel de pracht en de natuur van de regio sparen, maar ook een derde tracé dat verdacht veel lijkt op het oude voorstel uit 2013. Wat is de visie van Geen Streep Door Ronse?

Als burgercomité zien we nieuwe opportuniteiten indien ons stadsbestuur zich volledig toelegt op de kracht van Ronses unieke cultuurhistorische en landschappelijke eigenschappen. De veranderende wereld vraagt terecht steeds meer aandacht vraagt voor duurzaamheid, gezonde lucht, bescherming van unieke ecosystemen en natuurschoon. Het zou dus voor de hand liggen dat een stad als Ronse volledig de kaart trekt van wat zij op deze gebieden te bieden heeft. Daar lijkt het vooralsnog niet op. Daarom doen we volgende voorstellen:

  • In samenwerking met het Vlaamse Gewest en de provincie Oost-Vlaanderen zoeken naar financiering voor nieuwe economische impulsen door de uitbouw van toerisme, (betere) bescherming en onderhoud van het unieke cultuurhistorisch en landschappelijke karakter van de Vlaamse Ardennen.

  • In samenwerking met buurgemeenten Kluisbergen en Oudenaarde, het dichtbij gelegen Brakel en de provincie Oost-Vlaanderen investeren in een doorgedreven publiciteitscampagne. Zo zou men een nieuwe toeristische gids voor Zuid-Oost-Vlaanderen kunnen maken naar het dynamische model van Limburg na de teloorgang van de mijnen, met uitbouw van horecafaciliteiten met gunstige weekendformules. De wereldwijde aandacht voor de Ronde van Vlaanderen is een uitgelezen kans om de publiciteit tot ver over de grenzen heen te tillen. Uitbouw, renovatie en uitbating van horeca leveren tevens nieuwe jobs op. 

Daartoe is wel nood aan een verdere uitbreiding, onderhoud en promotie van het wandel- en fietsnetwerk in en rond Ronse en Zuid-Oost-Vlaanderen. Ook de aanleg en het onderhoud daarvan leveren nieuwe jobs op. 

  • Het autoluw maken van het stadscentrum onder meer door de invoering van een zone 30 (naar het model van het circulatieplan in Gent), de uitbreiding van parkeerzones aan de rand, de beschikbaarheid van shuttles op verbindingsassen naar het centrum, de promotie van fietsgebruik door de aanleg van een volledig netwerk van veilige fietspaden en –wegen, een doortastender beleid naar scholen en overheidsinstellingen ten aanzien van het gebruik van fiets, en de uitbreiding van het aanbod van het treinverkeer. Dergelijke maatregelen hebben alleen kans van slagen indien ze gedragen worden door een doorgedreven brede visie op het potentieel van onze stad en streek.     Wij hebben stellig de indruk dat ons huidige stadsbestuur onvoldoende ambitieus is op dit gebied. Een gezellig winkel- en wandelcentrum zal de middenstand op termijn weer ten goede komen (jobs, jobs, jobs). Een opgewaardeerd stadscentrum is doorgaans ook een veiliger centrum, wat dan weer meer bezoekers van buitenaf aantrekt.

  • Restauratie, renovatie en herbestemming van de talrijke verkrottende textielateliers voor kleine kmo’s, binnenspeeltuinen, buurtcentra, ateliers, expositielokalen en dergelijke. Ook deze behoren tot het bijzondere bouwerfgoed van onze stad. 

  • Investeringen in bescherming en onderhoud van resterend cultuurhistorisch patrimonium en bouwerfgoed,  degelijk onderhoud en opkuis langs wegen, grachten, stadstuinen en parken. Wij maken ons sterk dat veel van deze jobs door werkzoekende Ronsenaars zelf kunnen worden ingevuld. 

We dromen van Ronse als een gezellige en trendy stad, waar jong en oud, oorspronkelijke bewoners én inwijkelingen zich thuis kunnen voelen, waar bezoekers en toeristen een heerlijk weekendje kunnen koersen, mountainbiken, fietsen, e-biken, e-scooteren, wandelen, tafelen en uitgaan, en zich, behalve de schitterende natuur, ook de warme sfeer van onze stad zullen blijven herinneren.

Als Ronse (en de Vlaamse Ardennen) slechts een derde van het voorziene budget (200 miljoen euro voor 5 km asfalt, tunnel en viaduct) zou kunnen investeren in de uitbouw van een doelgerichte visie op haar sterkten, dan wordt onze stad in korte tijd het nieuwe centrum van de Vlaamse Ardennen, en binnen afzienbare tijd misschien zelfs het hart van het wielertoerisme in Vlaanderen.  Met recht en reden zou zij zich dan weer fier ‘Koningin der Vlaamse Ardennen’ mogen noemen. Dan zouden wieler -en natuurliefhebbers van heinde en verre de weg naar onze Hermesstad terugvinden, zoals in lang vervlogen tijden toen cryptebedevaarders uit heel Europa de zegen van Sint-Hermes zochten.

DIT ARTIKEL VERSCHEEN IN DE WINTEREDITIE VAN ONS LEDENMAGAZINE ONZE STREEK 2021. WIL JE ONS NATUUR- EN MILIEUMAGAZINE OOK GRAAG ONTVANGEN? WORD DAN NU LID VAN MILIEUFRONT OMER WATTEZ EN KLIK HIER.