De jongeren van vandaag willen niet langer lijdzaam toezien hoe hun toekomst verkwanseld wordt. Nog altijd zijn er wekelijks duizenden schoolplichtigen die op donderdag op straat komen om te protesteren tegen het gebrek aan politieke moed om concrete maatregelen te nemen tegen de klimaatopwarming. Ook in het werkingsgebied van MOW zijn er dapperen gaan betogen. MOW vroeg enkele van hen naar hun motivatie.

Waarom ben je naar Brussel gaan betogen?

Omdat we willen dat de klimaatopwarming serieuzer wordt genomen door de politici en er maatregelen worden genomen om deze tegen te gaan.

Hoe reageerde de school op de actie?

Mijn school ondersteunde deze actie 100 procent. Onze ouders mochten een briefje invullen en dan konden we naar de klimaatmars gaan zonder dat er consequenties aan vast hingen. Ook hebben we in de middagpauze hierover overlegd met de directeurs en leraren. Als we nu nog terug gaan, dan moeten we enkel de lessen inhalen, maar we krijgen geen sancties.

Hoe verliep de dag naar de betoging? Hoe was de ervaring?

Ik vond dit een geweldige ervaring. Er werden constant verschillende slogans geschreeuwd en iedereen had ook borden mee met verschillende slogans op. Sommige oudere mensen, op straat, juichten ons toe. Van anderen kregen we dan weer een boze blik. Er waren ook veel Franstalige studenten.

Doe je nu nog verder mee aan de acties?

Ik kan niet iedere keer mee omdat ik de lessen allemaal moet inhalen. Maar als er vriendinnen terug gaan, ga ik mee.

Leeft het thema in de klas, op school? Wordt er over gebabbeld, gediscussieerd?

Wij zijn in de lessen Aardrijkskunde hier heel veel over bezig. Mijn leerkracht vindt dit een zeer belangrijk onderwerp en we gaan hier zeker dieper op in: verschillende problemen worden besproken en met filmpjes verduidelijkt. We hebben ook een aantal middagpauzes al overlegd over de klimaatmars.

Zullen de acties iets opbrengen, verandering teweeg brengen? Of wat moet er volgens jou gebeuren?

Ik hoop zeker dat de politiek actie onderneemt, al zien we daar nu nog niet veel van. Er wordt niet echt geluisterd. Ik vind dat ze alle onbelangrijke dingen eens langs de kant moeten zetten en zich 100 procent focussen op dit probleem. Nu nemen ze altijd kleine beslissingen, die weinig gevolgen hebben voor het klimaat. Ook grote bedrijven moeten hun steentje bijdragen.