Al een tijdje doemt een onheilspellend schrikbeeld op aan de oevers van de groene Oudenaardse jachthaven. In alle stilte diende de Vlaamse Waterweg nv voor de tweede maal een vergunningsaanvraag in om de jachthaven te vernieuwen en uit te breiden en de toegangsweg ervan verbreden. Om dit project te realiseren moeten de indrukwekkende bomenrijen langs beide oevers eraan geloven. Ze moeten plaats ruimen voor asfalt, beton en enkele schichtige laagstamboompjes. Zonder er ook maar enige ruchtbaarheid aan te geven, gaf het Oudenaardse stadsbestuur hiertoe op 8 maart een gunstig advies.

Tekst: Marion Dhondt    Foto's: Jonathan Clerckx

Het stadsbestuur heeft voorlopig geen oor naar de vele voorgestelde duurzame alternatieven. Zo zou men in samenspraak met de aanpalende scholengroep een weg met maximale infrastructuur voor fietsers en voetgangers kunnen inplannen. Dan kan men een brede, groene wandelpromenade creëren met behoud van de natuurlijke oevers en de bestaande bomenrijen, eventueel aangevuld met kunstwerken en een geïntegreerd speeltuintje, …

Helaas, de gewestelijk omgevingsambtenaar verleende op 23 april 2021 al een omgevingsvergunning. Het stadsbestuur laat de kettingzagen alvast warmdraaien voor de bomenrijen langs de Trekweg te Oudenaarde. Daarbij loochent het stadsbestuur de natuur, het principe van de inspraak en de regelgeving. Het volhardt in haar stugge, zelfingenomen houding zonder oog voor volwaardige, gedragen en duurzame alternatieven.

De tactiek van de verschroeide aarde

Nochtans werd een eerdere omgevingsvergunning voor de heraanleg van de Trekweg na massaal protest tegen de geplande kaalkap begin 2021 stilzwijgend geweigerd na het uitblijven van een advies van het stadsbestuur. Daarom gooiden de Vlaamse Waterweg nv en het stadsbestuur het over een andere boeg en kozen voor de tactiek van de verschroeide aarde.

Eerst diende de Vlaamse Waterweg nv in alle stilte op 16/02/2021 de vergunningsaanvraag opnieuw in. Op kousenvoeten gaf het stadsbestuur daarna op 8 maart een gunstig advies op de aanvraag van De Vlaamse Waterweg nv. Vervolgens verklaarde de gewestelijk omgevingsambtenaar (Vlaams minister voor omgeving, Zuhal Demir) dit complexe en uitgebreide dossier op amper zeven dagen ontvankelijk én volledig. En als klap op de vuurpijl verleende de gewestelijk omgevingsambtenaar geruisloos en aan lichtsnelheid op 23 april 2021 de omgevingsvergunning.

15de tot 16de eeuw: Oudenaarde, overal in Europa vermaard om haar groene wandtapijten.

2019 Oudenaarde met zijn narcissen, tulpen, bebloemde pleintjes, … winnaar van de Entente Florale Europe

2021 Oudenaarde rooit idyllische bomenrijen langs Trekwegen

Alle ronkende verklaringen van de Oudenaardse beleidsmensen over inspraak en participatie van de bevolking ten spijt, kwam de omgevingsvergunning van 23 april 2021 tot stand zonder zelfs maar een openbaar onderzoek!

Beton, asfalt en laagstammetjes

Officieel heeft deze omgevingsvergunning enkel betrekking op de Trekweg Linkeroever, maar ze omvat naast de heraanleg en verbreding van de weg op de Linkeroever, ook het rooien van alle huidige bomen op de Trekweg Linker- én Rechteroever, de vernieuwing van de oevers, de bouw van betonnen kaaimuren, de vernieuwing en uitbreiding van de aanlegsteigers in de jachthaven op de Trekweg Linkeroever en de aanleg van een nieuwe boothelling aan de Trekweg Rechteroever op de zuidelijke hoek met de Bergstraat.

En dan moet zonder enige verklaring “omwille van de homogeniteit / eenvormigheid” de bomenrij op de rechteroever ook nog eens tegen de vlakte. Een ‘coole’ jachthaven met veel asfalt en beton en een ruime toegangsweg naar het woonproject Scheldekop is het heilige doel. En de middelen zijn betonnen oevers, een boothelling op de hoek Rechteroever – Bergstraat, verharde parkeerplaatsen, en een schrale groenaanleg met enkele spichtige laagstamboompjes, …

De booteigenaars en buurtbewoners kopen best nu al hun zwembroek en bikini voor de zomerse hitte zonder schaduw. Wij en de volgende generaties zullen het maar moeten stellen zonder de zuivere lucht, het idyllische uitzicht, het rustgevend groen en de groene longen …

We hadden van het stadsbestuur in het groene hart van de Vlaamse Ardennen een duurzamer beleid verwacht. Hopelijk is er toch nog bereidheid om alternatieve oplossingen (zie hoger en in vroegere bezwaarschriften) te realiseren. Zo niet, volgen er verdere acties zodat we de natuur toch nog aan onze kinderen en kleinkinderen kunnen doorgeven en zodat Oudenaarde de vroegere groene reputatie in de schitterende Vlaamse Ardennen weer in ere kan herstellen. Alle steun is welkom!

Ook voorstander van een gezond leefmilieu, natuur en erfgoed in onze streek? Wil jij de volgende generaties een zo gezond mogelijke planeet achterlaten? Klik dan hier om lid te worden van Milieufront Omer Wattez!