Het lange wachten wordt beloond! Na vier jaar hard werken zit de volledig uitverkochte uitgave ‘Levend Landschap in de Vlaamse Ardennen’ van Marie-Christine Vanmaercke-Gottigny in een geheel nieuw jasje. De auteurs van ‘De Vlaamse Ardennen Doorgrond’ zijn geograaf Marc De Jonghe en tragewegenspecialist en -gids Filip Keirse, bijgestaan door medegidsen Gerda Achtergaele, Willem Boonen, Dirk Libbrecht en Marcel Lootens.


‘De Vlaamse Ardennen Doorgrond’ bevat twaalf wandelingen en één fietstocht. Van die wandelingen zijn er vijf die uit twee of drie lussen bestaan. Alle tochten zijn ook beschikbaar als gpx. Omdat niet iedereen vertrouwd is met het jargon van geografen en geologen, begint dit boek met een beknopte beschrijving van ons geologische verleden en de processen die er toen en nu een rol bij speelden. Meer info over het boek lees je op https://milieufrontomerwattez.be/publicaties-boeken. Daar staat ook hoe je het kan bestellen en wanneer het secretariaat open is tijdens de eindejaarsperiode. 

Boekvoorstelling op 30 december

Wie er snel bij is, kan zich nog inschrijven voor de boekvoorstelling op zaterdag 30 december in de Boembekemolen! De voormiddagwandeling is helaas al volzet, maar de boekvoorstelling zelf - en uiteraard de bijbehorende receptie - bijwonen kan wél nog. Lees er alles over op https://milieufrontomerwattez.be/actief/boekvoorstelling-de-vlaamse-ardennen-doorgrond