EEN SUPERMARKT IN DE WORG?


Nee beste lezer, u bent hier niet aan het begin van een science-fictionverhaal aanbeland, maar in Brakel is er toch wel iets opmerkelijks aan de hand.

Sinds januari 2022 heeft een supermarktketen al drie keer een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een filiaal aan de Rondweg in Brakel, waarop Milieufront Omer Wattez (MOW) telkens een bezwaarschrift indiende tegen deze plannen. Verschillende buurtbewoners spraken MOW aan om in verzet te gaan tegen de bouw van deze supermarkt. Het perceel ligt in een overstromingsgevoelig gebied en staat zelfs op de lijst van de te erkennen WORG’s door de Vlaamse Regering.

WAT IS EEN WORG?

Een WORG is een Watergevoelig Open-Ruimte-Gebied.

Het gebied van de  Kerkmeers in Brakel, waar het bewuste perceel voor de aanvraag gelegen is, werd al in 2013 aangeduid als ‘Signaalgebied’. Het gebied ‘Kerkmeers’ maakt deel uit van het Bovenscheldebekken. De Zwalmbeek/Dorenbosbeek stroomt vanaf de Kerkmeers van het zuidwesten naar het noordoosten doorheen het gebied. Het gebied heeft een oppervlakte van 2,1 ha, en is, met uitzondering van een woning en enkele kleine constructies, volledig onbebouwd en bestaat uit weiland en bomen.

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde ruimtelijke bestemming (bijv. woonuitbreidingsgebied, industriegebied...) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast, omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren.

Het gaat om gebieden met een mogelijke tegenstrijdigheid tussen de huidige bestemmings-voorschriften en de belangen van het watersysteem. Als na grondige analyse van een signaalgebied blijkt dat het risico op wateroverlast bij het ontwikkelen van het gebied volgens de bestemming toeneemt, beslist de Vlaamse Regering tot een vervolgtraject voor dat gebied.

Voor de Kerkmeers werd reeds een vervolgtraject opgestart. Dat betekent dus dat de overheid erkent dat bij het ontwikkelen van het gebied de wateroverlast voor de omwonenden zal toenemen. Het vervolgtraject dat gekozen is voor de Kerkmeers is een ‘Bouwvrije opgave’.

WAT BETEKENT EEN ‘BOUWVRIJE OPGAVE’?

Delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen. Dit kan op twee manieren:

  • opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

  • aanduiding als watergevoelig openruimtegebied (WORG)

De Vlaamse Regering besliste op 23 november 2023 om het gebied Kerkmeers voorlopig aan te duiden als watergevoelig openruimtegebied (WORG). De uiteindelijke beslissing na het openbaar onderzoek is nog niet genomen, maar we kunnen er van uitgaan dat de Kerkmeers definitief zal erkend worden als WORG door de Vlaamse Regering.

Toch blijft een supermarktketen keer op keer een aanvraag indienen voor een filiaal in de Kerkmeers, ook al weigerde de gemeente Brakel bij de eerste aanvraag de vergunning. Niet alleen de overstromingsgevoeligheid van het gebied is een probleem, ook de mobiliteit in de buurt en de biologische waarde van het perceel staan op het spel.

Afwachten nu of het College van Burgemeester en Schepenen van Brakel ook deze keer de vergunning zal weigeren. Indien ze de aanvraag goedkeuren druist dit volledig in tegen het beleid van de Vlaamse Regering. MOW volgt dit dossier op de voet op en zal indien nodig verdere stappen ondernemen om het gebied van de Kerkmeers te vrijwaren als overstromingsgebied. We blijven opkomen voor ruimte voor water, alleen al in Geraardsbergen redde MOW de voorbije decennia 10 ha aan overstromingsruimte.

UPDATE

Op 3 juni 2024 weigerde het College van Burgemeester en Schepenen van Brakel de vergunning. MOW zorgde alweer voor de vrijwaring van een overstromingsgebied in de Vlaamse Ardennen! Het gebied Kerkmeers werd op 31 mei definitief aangeduid als WORG door de Vlaamse regering. De Raad van State zal nog advies geven.
 

STEUN MEE HET MILIEU, HET KLIMAAT EN HET ERFGOED IN ONZE STREEK EN WORD NU LID VAN MILIEUFRONT OMER WATTEZ! KLIK HIER.