In Ooike (Oudenaarde) werd trage weg 76  aan de Veerkouterstraat een tijdje geleden eenzijdig afgesloten door de landeigenaar. Verschillende klachten bij de stad Oudenaarde en de politie leverden niks op, tot Milieufront Omer Wattez vzw (MOW) een ingebrekestelling met last tot herstel indiende. Op 26 januari besliste het college van burgemeester en schepenen de procedure tot formele erkenning van de trage weg op te starten!

Trage weg 76 aan de Veerkouterstraat maakt een onmisbaar deel uit van een wandeling uit de eerste druk van de wandel- en inleefgids ‘De Vlaamse Ardennen aan je voeten’. Dat is een wandelgids bestaande met 13 wandelroutes langs trage wegen in de Vlaamse Ardennen. Deze publicatie van Milieufront Omer Wattez vzw werd gelanceerd in oktober 2021.

Sinds de publicatie volgde de ene klacht na de andere. Wie trage weg 76 wou inslaan, stuitte op hekkens die de weg afsloten. Wie er toch langs wou, werd uitgescholden, bedreigd en fysiek tegengehouden door de man die er vlakbij woont. Een onaangename en schokkende ervaring voor al wie een onschuldig wandeluitje plande. In maart 2022 namen we hiervoor een eerste maal contact op met de gemeente Oudenaarde.

Het betreft een feitelijke openbare buurtweg, als weg nr 76 aangegeven in de adviesnota van Eine, Heurne en Mullem. Een duidelijk bewijs van het openbare karakter van deze weg is het verkeersbord F45 dat een doodlopende weg aangeeft die voor fietsers en voetgangers doorlopend is. Daar geldt erfdienstbaarheid: dit betekent dat men verplicht is om wandelaars de doorgang te verschaffen op het terrein.

Foto: MOW

Last tot herstel

Ter bescherming van wandelaars die onze wandelgids gebruiken, bleef MOW deze problematiek aankaarten bij de bevoegde instanties van de gemeente Oudenaarde. We stuurden e-mails en herinneringsmails, verwittigden de politiediensten en lieten deze kwestie behandelen op de gemeenteraad. Helaas zonder resultaat. Daarom stelde MOW de stad Oudenaarde in gebreke in januari 2023 en vorderden we een last tot herstel van de trage weg. Op 26 januari kregen we uiteindelijk een verlossende brief in de bus.

Daarin staat dat het college van burgemeester en schepenen akkoord gaat om de trage weg opnieuw te openen omdat er kan aangetoond worden dat de doorgang voortdurend en ononderbroken werd gebruikt gedurende de afgelopen 30 jaar. Het college kondigde er ook in aan dat de procedure tot formele erkenning als gemeenteweg zal worden opgestart. Trage weg 76 zal in ere hersteld worden!

Iedereen heeft recht op – en zelfs nood aan – de rust en de pracht van de vele unieke trage wegen die onze streek rijk is. Ze zorgen voor een onevenaarbare wandelbeleving voor mensen die snakken naar een streepje natuur in een volgebouwde regio. Je vindt ze tussen veld en wei, in de bossen en heiden of ze fungeren als kleine doorgangetjes tussen huizen … Ze zijn enkel toegankelijk  voor niet-gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van landbouwmaterieel.

We wensen iedereen veel wandelplezier vol aangename ontmoetingen!

Steun je Milieufront Omer Wattez vzw in onze inspanningen voor milieu, klimaat, natuur en erfgoed? Word dan hier lid!