Al sinds jaar en dag voert Milieufront Omer Wattez actie tegen zwerfvuil. Vorig jaar trokken we in ons werkingsgebied de kar van Let's Do It Belgium, een grootscheepse opruimactie. In Onze Streek stelden we de helden van de wegberm in het voetlicht: mensen die puur vrijwillig het afval opruimen dat door onze natuur zwerft.

Dergelijke acties zijn zinvol en helaas nog altijd nodig. Maar ze zouden vermeden, of toch serieus verlicht kunnen worden door een eenvoudige maatregel. Een maatregel die met succes in verschillende andere landen getest is. Statiegeld op blikjes en petflessen is de meest eenvoudige en logische manier om het zwerfvuil met zowat de helft te verminderen. Bovendien bespaart het ons vele tientallen miljoenen aan het opruimen ervan. Deze miljoenen kunnen we dan zinvoller besteden aan de bescherming van onze natuur en het milieu.

En er zijn nog meer voordelen. Statiegeld zorgt ervoor dat de recyclagecijfers de hoogte in gaan. Het is daarenboven een eerlijker systeem. Nu worden de kosten voor het opruimen van zwerfvuil afgewenteld op de belastingbetaler (jaarlijks ca. 150 miljoen, of 24 euro per inwoner) en op de mensen die vrijwillig tijd en energie steken in opruimacties. Bij statiegeld komt de verantwoordelijkheid bij de producent te liggen. Die neemt de verantwoordelijkheid voor de volledige levenscyclus van zijn product, van het ontwerp tot de verwerking van het afval. Zo zetten we producenten aan om op een duurzame manier met materialen om te springen.

Samen met 500 andere Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven treedt MOW daarom toe tot de Statiegeldalliantie. Ons doel is om het statiegeldsysteem voor plastic flessen en blikjes in te voeren in België en uit te breiden in Nederland.

In het werkingsgebied van MOW voegden deze gemeenten zich al bij de groeiende groep van partners: Brakel, Kruishoutem, Lierde, Nazareth, Wortegem-Petegem en Zingem. Wil je zelf als organisatie, bedrijf, vereniging of lokale overheid toetreden, of wens je meer info over het statiegeldsysteem? Neem dan een kijkje op de website van de Statiegeldalliantie.