Zwalmnaren, opgelet! Voor de Milieuraad zoekt Milieufront Omer Wattez een nieuwe vertegenwoordiger. Wat houdt dit engagement in? 

Viermaal per jaar vergadert de Milieuraad, die verder bestaat uit (vertegenwoordigers van) vzw Trage Wegen, De Bosgroepen, scholen, Natuurpunt, landbouwers, een afgevaardigde van elke politieke partij, de Schepen van Milieu, de gemeentelijke milieu-ambtenaar, enz. De vergaderingen vinden telkens plaats van 20 tot 22 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Zwalm.

Weeg op het milieubeleid van jouw gemeente!

Meer info?

Meer details over de werking van de Milieuraad kan je nalezen op https://www.zwalm.be/over-zwalm/adviesraden/milieuraad

Contacteer ons via communicatie@milieufrontomerwattez.be als je nog vragen hebt voor je voorganger of om je aan te melden.

(foto: hetmooisteuitdevlaamseardennen.be)