De Veerkouterweg in Ooike blijft de gemoederen beroeren. Kort na de beslissing van het Oudenaardse schepencollege tot heropening van deze trage weg bleek ze alweer afgesloten. Om deze weg opnieuw te laten erkennen als een gemeenteweg en de doorgang op die manier te vrijwaren, willen we bewijzen dat de weg gedurende een periode van 30 jaar steeds publiek is gebruikt.

Daarom zijn we op zoek naar wandelaars, fietsers of ruiters die willen verklaren of zelfs kunnen aantonen dat ze de Veerkouterweg in gebruik namen tussen 1973 en 2021. Je kan jouw bewijsmateriaal (getuigenis met vermelding van de periode dat je de weg hebt kunnen gebruiken, foto’s, gpx’en, …) delen via communicatie@milieufrontomerwattez.be