Eind 2017 trok MOW (Milieufront Omer Wattez vzw) naar de Raad van State tegen het door de stad Geraardsbergen goedkeurde Ruimtelijke Uitvoeringsplan (=RUP) voor tien zonevreemde bedrijven. Een groot aantal hiervan zijn in een overstromingsgevoelige vallei gelegen. Het betreft KMO's, winkels, loodsen, een verblijfsgelegenheid en een landbouwbedrijf. Het RUP zou het voor die bedrijven mogelijk maken om constructies zonder vergunning te regulariseren en uit te breiden. De Raad van State heeft nu voor zeven van die tien bedrijven het deelplan vernietigd.

De Raad van State deed dit omdat de plannen ofwel in strijd waren met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) dat door de stad werd goedgekeurd of omdat er geen rekening werd gehouden  met wateroverlastproblemen (een gebrekkige watertoets). Het gaat om de meest kwetsbare locaties, namelijk de bedrijven die onder andere in de Dendervallei of een beekvallei gelegen zijn.

Niet alleen vergunningen maar ook ruimtelijke uitvoeringsplannen dienen onderworpen te worden aan een watertoets. Bij ruimtelijke uitvoeringsplannen is dit des te belangrijker: het is bij het opstellen van een bestemmingsplan dat de overheid de belangrijkste keuze moet maken, namelijk om een bedrijf al dan niet te verplaatsen buiten een vallei. Het behoud van een bedrijf nabij een waterloop kan later net voor meer problemen zorgen.   

In het GRS van de Stad Geraardsbergen is het volgende vastgelegd: ‘Bedrijven gelegen binnen de Dender- of Markvallei en in het beboste heuvellandschap (buiten de kernen) moeten op termijn geherlokaliseerd worden naar ofwel een lokaal bedrijventerrein wanneer het een kleine onderneming betreft, ofwel een regionaal bedrijventerrein als het gaat om een groot bedrijf." Door de bedrijven toch zone-eigen te maken op hun huidige locatie heeft de stad haar eigen beleidsplan naast zich neergelegd. En net hierover is de Raad van State gestruikeld.

Doe-het-zelf zaak Van der Schueren, gevestigd middenin de Molenbeekvallei rond de voormalige watermolen van Smeerebbe, heeft de uitspraak van de Raad van State alvast niet afgewacht en is niet bij de pakken blijven zitten. Deze zaak verhuisde begin 2020 al naar een niet kwetsbare locatie buiten de vallei. We begrijpen dat verhuizen niet voor ieder bedrijf evident is en dat er goede oplossing op maat van ieder bedrijf zal moeten worden gezocht.