De Sociaal Circulaire Hub

SCHOUDER is een hub die zich inzet voor de circulaire economie in de regio van en rond Oudenaarde. Maar wat is een hub? Volgens Seniorweb is dat het middelpunt van een netwerk, de plaats van waar alle lijnen vertrekken en aankomen. SCHOUDER wil dus alle verschillende actoren rond circulaire economie met elkaar in contact brengen in onze regio. Mooi zo!

Tekst: MOW en SCHOUDER       Foto: Helena Van Hiel

SCHOUDER is mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen, met stad Oudenaarde als promotor. Arteveldehogeschool, met Vicky Fransen, en Beli Centro, vertegenwoordigd door Leen Lippens, zijn de trekkende partners. Andere partners zijn Aarova, De Dagmoed, Syntra en SEVA (Sociale Economie Vlaamse Ardennen).  

De community

Een hub kan niet zonder een community. En dat is dan weer een gemeenschap van personen en bedrijven die ertoe bijdragen. SCHOUDER wil dus nieuwe partners aantrekken. Daarom is de hub op zoek naar denkers, doeners, durvers, believers en ondersteuners. Het moet een broeinest worden van circulaire oplossingen. Het grote streefdoel is om circulaire activiteiten en initiatieven te doen ontstaan die leiden tot meer tewerkstelling in de sociale economie. Of activiteiten die naast de milieu- of klimaatimpact, ook een sociale impact hebben. Alle sociaal-economische initiatieven en organisaties uit de regio zouden daarbij betrokken moeten worden. 

Nu al kan de hub rekenen op een 15-tal belanghebbenden en actoren in de regio, die hun schouders onder het initiatief zetten. Organisaties zoals UNIZO, SOLVA, ILVO, VDAB, maar ook MOW (Milieufront Omer Wattez), beloofden hun medewerking. 

Leen Lippens van Beli Centro en Vicky Fransen van Arteveldehogeschool 

Doelstellingen

Door de grondstoffenschaarste en de steeds sneller groeiende afvalberg, moeten we mondiaal meer circulair in plaats van lineair produceren en consumeren. We willen af van producten van korte levensduur en we moeten omschakelen naar een economie die minder verbruikt. Daarom stimuleert SCHOUDER activiteiten die de levensduur van goederen verlengen door ze te herstellen,  upcyclen, hergebruiken en anders gebruiken. Ook moedigen we aan om nog meer basiscomponenten te recycleren en om goederen te delen of te huren.

Daar liggen heel wat uitdagingen op lokaal niveau. Maar door samenwerkingen tussen de sociale en circulaire economie kunnen deze pas gecreëerde activiteiten leiden tot nieuwe en weerkerende oudere jobs in de reguliere én sociale economie.

SCHOUDER wil hét platform zijn waar bestaande expertise gedeeld wordt en waar sectoroverschrijdende ideeën en samenwerkingen ontstaan en gefaciliteerd worden. Het moet een netwerk zijn waar de reguliere en sociale bedrijven, maar ook het beleid en de burger zich bewust worden van het enorme potentieel van circulair ondernemen. 

Werkingsgebied en oproep

SCHOUDER richt zich tot bedrijven, burgers, het beleid en studenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen. Het werkingsgebied bestaat uit 16 steden en gemeenten. Binnen het werkingsgebied van MOW zijn dat  Kruisem, Wortegem-Petegem, Kluisbergen, Maarkedal, Ronse, Horebeke, Zwalm, Zottegem, Brakel, Lierde, Geraardsbergen en uiteraard Oudenaarde . 

We hopen vurig alle gemeenten te bereiken. Daarom lanceren we hierbij ook nog eens een warme oproep aan het beleid, de ondernemers en de inwoners om te participeren in de hub en ons te contacteren. 

Hubbers gezocht!

Je kan onze vorderingen volgen op Facebook en op LinkedIn. Hoe meer volgers, hoe beter we kunnen samenbrengen, adviseren en netwerken stimuleren en opstarten … Kortom, hoe beter we jou kunnen helpen om de circulaire toer en boer op te gaan.

Je kan ook een inventaris (bestaande uit 7 vragen) invullen waar je jouw afval en reststromen kunt aanbieden. Of je kan er zelf op zoek naar materiaal dat je nodig hebt. Dit kan gaan over houtresten, betonresten, tafels, stoelen, tegels, plastics, maar ook over voeding, snoeihout, gras, … Of zelfs warmte en water! We willen op die manier een overschottendatabank opstellen in onze regio. Zo kunnen we makkelijker vraag en aanbod met elkaar matchen: https://forms.gle/1UQB8nta29Uet22F8. Dit kunnen we enkel realiseren als we weten waar al die kostbare overschotten liggen te wachten op een ondernemer of initiatiefnemer. Het afval van de ene is de grondstof voor een ander!

Ben jij een circulaire enthousiasteling en wil je mee brainstormen? Dan kan dat al zeker op: 

  • 21/10/2021 bij De Dagmoed (Geraardsbergen) tussen 17u-20u

  • 18/11/2021 bij Aarova (Oudenaarde) tussen 14.30-17.30u

  • Per mail (vicky.franssen@arteveldehs.be of Leen@belicentro.com) of op onze sociale media, waar je vragen mag stellen of berichten en weetjes mag plaatsen.

Wie weet komt jouw projectidee tot leven en vind je in onze hub de partners die je nodig hebt om jouw circulaire idee – hoe groot of hoe klein ook – uit te proberen en succesvol te maken!

Wij zijn alvast heel dankbaar dat Milieufront Omer Wattez mee de schouders zet onder de hub en dat we SCHOUDER hier even mochten toelichten.