Stroomvloed CV, opgericht in 2017, is een erkende burgercoöperatie en lid van REScoop Vlaanderen, de Vlaamse Federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie. Mooi meegenomen is dat deze coöperatie actief is in een gebied dat ongeveer overeenstemt met het werkingsgebied van Milieufront Omer Wattez.

Wil je met anderen geld investeren voor een goed doel? Dan kan je een burgercoöperatie opstarten, een zogenaamde Coöperatieve Vennootschap (CV). Daarin zijn burgers de baas. Zij brengen het geld samen en leiden de CV volgens de principes van de internationale coöperatieve. 

Dat betekent dat de vennootschap open en toegankelijk is voor alle burgers, ongeacht hun herkomst. Verder moet het bestuur transparant zijn en democratisch, met beslissingsmacht bij de burgercoöperanten. Ook moet de coöperatie onafhankelijk blijven van bedrijven en instellingen. Anders wordt het een ‘bedrijfscoöperatie’ die door projectontwikkelaars, banken of zelfs multinationals wordt gecontroleerd.

Duurzame mede-eigenaars

Stroomvloed is een coöperatieve die duurzame energie produceert. ‘Stroom’ verwijst zowel naar elektriciteit als naar de regio van de Schelde en de Leie waar de coöperatieve actief is. ‘Vloed’ komt uit de overvloed van energie die de zon ons levert. 

'De winst verdwijnt niet naar het buitenland, maar vloeit terug naar alle aandeelhouders.'

De coöperatieve zorgt voor hernieuwbare energie dankzij de inbreng van omwonende burgers. Zo kan ook jij mede-eigenaar worden van een zonnepaneleninstallatie of windmolen in de regio. Dan beslis je mee over wat er gedaan wordt met de winst van deze projecten. Elke belangrijke beslissing wordt genomen of goedgekeurd op de Algemene Vergadering, waarop alle coöperanten naar behoren worden geïnformeerd. Het zijn de coöperanten die de bestuurders aanduiden. De bestuurders zijn niet bezoldigd en melden steeds zelf mogelijke belangenconflicten.

Met Stroomvloed investeren in duurzame energie

Als mede-eigenaar krijg je inspraak in de coöperatie. Stroomvloed plant in de nabije toekomst nieuwe investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Je kunt per persoon tot 20 aandelen van 250 euro aankopen, voor maximaal 5000 Euro. Maar hoeveel aandelen je ook hebt, je krijgt maar één stem op de Algemene Vergadering want er wordt gestemd volgens de regel ‘één lid, één stem’.

Rechtspersonen (ondernemingen, verenigingen) kunnen ook investeren in Stroomvloed. Er zijn geen in- en uitstapkosten. Na een periode van vijf jaar kan je uittreden uit de vennootschap mits toestemming van het bestuursorgaan.

Kan je eraan verdienen? 

De winst van een burgercoöperatie verdwijnt niet naar het buitenland, maar vloeit terug naar alle aandeelhouders. Het dividend of de winstuitkering bedraagt maximaal 6%. Dit dividend kan je zien als een vergoeding voor je investering. Tot € 190 dividend is vrij van roerende voorheffing per belastingplichtige. De bovengrens van 6% jaarlijks uit te keren dividenden wordt opgelegd door de Nationale Raad voor Coöperaties en geldt dus ook voor Stroomvloed. De reden hiervoor is het aanmoedigen van voorzichtige bedrijfsvoering door de coöperaties te verplichten om voldoende middelen bij te houden voor groei en ontwikkeling. Het is niet de bedoeling om de coöperatie als een vehikel voor winstmaximalisatie te gebruiken, maar om projecten te verwezenlijken met een zo breed mogelijke meerwaarde voor zoveel mogelijk mensen.

Energiecoöperaties zoals Stroomvloed ontwikkelen projecten met een lange loop- en terugverdientijd. Dat betekent meteen ook dat het soms een tijdje kan duren vooraleer er winst gemaakt wordt en dividenden uitgekeerd worden. De Algemene Vergadering beslist hoe de winst besteed wordt. De raad van bestuur krijgt daarbij enkel een adviserende rol. Slechts na de aanleg van een eventuele wettelijke reserve krijgen coöperanten eventueel een dividend.

Het financiële risico is gering, maar niet onbestaande. De coöperant investeert in industriële projecten, waarvan men mede-eigenaar wordt onder democratisch bestuur. Daardoor zijn de risico’s beperkt en te overzien. Projecten kunnen vertraging oplopen, extra kosten vereisen, of minder opbrengen dan verwacht als er bijvoorbeeld minder zon zou zijn. Ook de prijs op de elektriciteitsmarkt kan schommelen.

Word jij ook vennoot van Stroomvloed?

Stroomvloed plant in de nabije toekomst heel wat nieuwe investeringen in hernieuwbare energie. Hoe meer burgers vennoot worden, hoe meer projecten gerealiseerd kunnen worden. Coöperanten kunnen er altijd bij.  Hoe meer mensen de kaart van burgercoöperaties trekken, hoe meer we lokaal kapitaal ook lokaal investeren om zo lokaal winsten uit te keren en lokale welvaart te behouden of verhogen. Je wordt vennoot door het registratieformulier op de website te vervolledigen: https://stroomvloed.be/vennoot-worden-intekenen/. De ervaring leert dat energiecoöperanten ook meer letten op hun energieverbruik.

Stroomvloed stroomt steeds verder

Stroomvloed kan inmiddels terugkijken op een hele reeks investeringen. Er is al voor 380 kWp (380 000 Watt piek) gerealiseerd en voor 2021 staat ook al heel wat gepland. Nu al staan er zonnepanelen in de pijplijn in Nazareth, De Pinte, Zulte, Assenede, Oudenaarde, Kruisem en Merelbeke. 

Samen met andere coöperaties investeert Stroomvloed ook in het project ‘Klimaatscholen 2050’. De optie om windturbines te plaatsen blijft een aandachtspunt, evenals deelname aan testprojecten, bijvoorbeeld voor batterijen.

‘Stroomvloed’ verwijst zowel naar elektriciteit als naar de regio van de Schelde en de Leie waar de coöperatieve actief is.

Hoe krijg ik die duurzame stroom uit mijn stopcontact?

Als coöperant van Stroomvloed kan je 100% groene stroom afnemen. Stroomvloed werkt hiervoor samen met Ecopower. Het voordeel is dat je geen aandeel van Ecopower moet kopen want je aandeel bij Stroomvloed is voldoende.

De elektriciteit van Ecopower is oprecht groen, net als hun investeringsbeleid. Geen kernenergie, fossiele brandstoffen of buitenlandse certificaten. Wel elektriciteit geoogst uit Belgische zon, wind en waterkracht. Ecopower kreeg in het Greenpeace-klassement dan ook de maximumscore van 20/20. 

Geen zonnepanelen en toch een lager EPB?

Voor bouwvergunningen aangevraagd na 2014 is het verplicht om bij een nieuwbouwwoning een bepaalde hoeveelheid hernieuwbare energie te produceren. Dit kan op een aantal manieren: via een zonneboiler, eigen zonnepanelen (PV), biomassa, warmtepomp, stadsverwarming en -koeling maar ook via participatie in een project voor productie van hernieuwbare energie zoals Stroomvloed.

DIT ARTIKEL VERSCHEEN IN DE WINTEREDITIE VAN ONS LEDENMAGAZINE ONZE STREEK 2020. WIL JE ONS NATUUR- EN MILIEUMAGAZINE OOK GRAAG ONTVANGEN? WORD DAN NU LID VAN MILIEUFRONT OMER WATTEZ EN KLIK HIER.